مشاوره، ارائه و پیاده سازی راهکارها

 • ساختار Boot From Lan برای استفاده از تین کلاینت های مستقل از دیسک سخت

  • Open ThinClient
  • iSCSI Boot
 • شرکت System Center برای مدیریت متمرکز کلاینت ها

  • System Center Configuration Manager
  • System Center Virtual Machine Manager
  • System Center Oprations Manager
 • ساختار اجرای نرم افزارهای سازمانی مبتنی بر سرور

  • Microsoft RemoteApp + App-V
  • Citrix XenApp + Microsoft App-V
 • میزکار مجازی برای سازمانها و ارگانها

  • VMware Horizon
  • Citrix XenDesktop
  • Simava Solution
 • استفاده از شبکه های اینترانت و اینترنت بصورت مجزا با بهره گیری از یک تین کلاینت

 • شرکت Cisco در حوزه های سوئیچ و مسیریابی

 • مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • Device Hardening برای ارتقاء سطح امنیت

فهرست